BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

 

16 ve 64 kesitli BT cihazı ile 15-20 saniye gibi çok kısa sürelerde tüm vücut görüntülemesi yapılabildiği gibi 3 boyutlu çalışmalarla görüntü zenginliği arttırılmaktadır. Özellikle akciğer, kalp ve koroner damarların değerlendirilmesinde çok önemli yer tutan bu sistem, dokularda insan gözünün bile çok zor ayırt edebileceği boyutlardaki hastalık bulgularının bile tanınmasını ve bu sayede çok erken dönemde hastalıkların teşhisini sağlamaktadır. Bu cihazla sanal kolonoskopi, sanal bronkoskopi, koroner atardamarlarda dahil olmak üzere vücuttaki tüm damarlara yönelik BT anjiografi incelemeleri yapılabilmektedir.

Bilgisayarlı tomografi uzun yıllardan beri kullanılan görüntüleme yöntemlerinden birisidir. Başlangıçta kafa içi patolojileri ve boyun-bel fıtığı hastalıklarının tanısında kullanılırken, günümüzde gelişen yeni teknolojiler sayesinde değişik bölgelerde de uygulanmaktadır. Boyun-akciğer-karın boşluğu organları-iskelet sistemi vb. bölgeler bunlar arasında sayılabilir.

Merkezimizde bulunan 2 adet Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi cihazları ile tüm vücut taramalar 15-20 sn. gibi kısa bir süre içerisinde yapılabilmektedir. Tanımlanan standart incelemelere ek olarak BT koroner anjiografi, BT periferik anjiografi, sanal kolonoskopi, 3 boyutlu volüm görüntüleme gibi özgün incelemeler de yapılabilmektedir.

Anjiografi vücuttaki damar sisteminin görüntülemesine verilen isimdir. Anjiografi denilince toplumda sadece kalp anjiografisi ve hatta balon/stent uygulaması olarak algılanmaktadır. Oysa kalp damarları dışında aşağıdaki anjiografi tetkikleri de yapılmaktadır.

Beyin damarlarının görüntülenmesi yöntemidir. Beyin damarlarında anevrizma (baloncuk) veya arteriovenöz malformasyon (atar ve toplar damarların yumak şeklinde birbirleri ile ilişkili olduğu damar yumağı) olarak adlandırılan anormal yapılar bulunabilmektedir. Bunların yüksek tansiyon veya ani hapşırma vb. travmalar ile yırtılarak beyin içi veya beyin boşlukları arasına kanaması sonucu yaşamsal ciddi sorunlar oluşturmaktadır. Bu yapılar hastayı riske sokmadan koldaki bir toplardamardan ilaç verilerek BT anjiografi ile gösterilmektedir.

Kalp damarlarından sonra en sık plak oluşumunun gözlendiği yerlerden birisi de boyunda karotis (şah damarı) olarak bilinen damar sistemidir. Karotis damarları göğüs boşluğundan çıktıktan sonra boyun bölgesinde çatal şeklinde ikiye ayrılmakta, beyin içi ve beyin dışı yapıların kanla beslenmesini sağlamaktadır. İşte bu çatal şeklinde tanımlanan yapı (karotis bifurkasyonu) düzeyinde biriken plak oluşumları daralmaya; dolayısıyla beynin az kanlanmasına veya buradan koparak beyin iç damarların tıkanması şeklinde ani inmelere (felç) neden olmaktadır. BT anjiografi plakların varlığını, darlık oranlarını kesin bir şekilde ortaya koyabilmektedir.

Böbrek damarlarının görüntülenmesidir. Yüksek tansiyon nedenlerinden birisi de böbrek damarlarındaki daralmalardır. Bu durum özellikle orta yaş grubu kadınlarda daha sık görülen sistemik bir hastalık sonucu oluşabileceği gibi, damar duvarlarında plak brikimi nedeni ile de görülmektedir. Böbrek damarındaki daralma sadece tansiyon yüksekliğine değil, aynı zamanda böbreğin fonksiyonunda da bozulmaya yol açmaktadır. BT anjiografi tetkiki ile bu darlıklar başarılı bir şekilde görüntülenmektedir. Bu tetkik sonrası değerlendirme yapılıp ayrı bir cihazda kasıktan girilerek darlıklar balon veya stent ile ortadan kaldırılabilmektedir. Bu şekilde hastaların çoğu ilaç kullanmadan yüksek tansiyonları düzenlenebilmektedir.

Kalp ve boyun damarlarında olduğu gibi bacak ve ayakları besleyen damarlarda da tıkanmalar olabilir. Yürümekle ortaya çıkan ağrı ilk bulgu olabilir. Hastalığın ilerlemesi ile istirahat halinde hatta gece uyurken ağrılar meydana gelebilir. Son aşamada ise bacak ve ayaklarda iyileşmeyen yaralar, ileri doku hasarı, kangren ve şiddetli ağrılar oluşabilir.

BT anjiografisi ile tüm bacak damarları 15 sn. gibi kısa sürede yine koldaki bir toplardamardan ilaç verilerek gösterilebilmektedir.

Hepatik BT anjiografi: Karaciğeri besleyen damarların görüntülenmesidir. Özellikle karaciğer nakli yapılacak hastalarda damar anatomisi ayrıntılı bir şekilde gösterilebilmektedir.

Mezenterik BT Anjiografi : Bağırsak damarlarındaki tıkanmalar bu şekilde ortaya konulabilir.

Pulmoner BT Anjiografi : Özellikle bacak toplardamarlarında, pıhtı birikimi şeklinde ortaya çıkan ve “derin ven trombozu” olarak adlandırılan tablo sonrası, pıhtılar kalp ve sonrasında akciğere yayılmaktadır. Akciğer embolizmi olarak adlandırılan ve yaşamı tehdit eden bu tablonun tanısında BT pulmoner anjiografi güvenle kullanılabilmektedir.

Aorta BT Anjiografi : Aorta kalpten çıkan ve göğüs boşluğundan karın içerisine ilerleyip vücuda kan taşıyan damarların çıktığı ana atardamardır. Aortada, yırtıldığı zaman ölümle sonuçlanan ve anevrizma (baloncuk) olarak adlandırılan yapılar görülebilmektedir. Ayrıca aort tabakalarının ayrışması (diseksiyon) da hayati tehlike arz eden bir durumdur. Diğer damarlarda olduğu gibi aortada da özellikle göbek düzeyinden itibaren tıkanmalar görülebilmektedir. Tüm tanımlanan bu hastalıklar BT anjiografi ile risksiz bir şekilde görüntülenmektedir.

– Yüksek risk faktörlerine sahip kişiler

– Aile öyküsü

– Şüpheli efor testi

– Atipik göğüs ağrısı

– Daha önce balon ve stent uygulanan hastaların takibi

– Ameliyat olan hastalarda by-pass damarların kontrolü

Tomografi (BT) tetkiki, herkesi tarafından bilinen bir teşhis yöntemi olup X ışınlardan yararlanılarak vücudun istenilen kalınlıklarda ( 1 cm ya da 1 mm.) görüntülenmesidir.

Klasik Tomografi cihazları vücudu dilim dilim tarar, hastanın çekim esnasında yatmış olduğu masa, incelenecek kesit kalınlığı kadar hareket eder. Masa durduğu zaman incelenecek bölgeye verilen X ışını ile görüntü alınır, masa tekrar hareket eder ve aynı işlem tekrarlanır.

“Spiral Tomografi” de ise incelenecek bölge bir bütün olarak çok kısa bir süre içerisinde bütünüyle taranır. Burada masa sürekli hareket halinde olup X ışını veren tüp hastanın etrafında spiral tarzında dönerek görüntü alır. Spiral tomografide bu işlem yaklaşık 15 saniyede biter, alınan görüntüler cihazın hafızasında toplanır, istenildiği zaman incelemeye hazırdır.

Gögüs (Toraks) ve Karın (Batın) içi organlar, solunum hareketleri ile yer değiştiren organlardır. Bu bölgelerin tomografik tetkikleri esnasında görüntülerin net olarak alınabilmeleri için hasta nefesini tutar; ancak bu nefes tutma işlemi her defasında aynı derinlikte olmayabilir. Ayrıca hasta her zaman cihaz (klasik tomografi) ile uyumlu bir şekilde nefes tutma işlemini yapamayabilir. Dolayısıyla alınan bir sonraki kesit gerçekte bir önceki akciğer alanının devamı olmayabilir ve orada bir lezyon varsa klasik tomografi yöntemi ile bu atlanmış olur.

Halbuki “Spiral Yöntemde” Örn. Akciğer taranıyorsa hasta derin bir nefes alır, nefesini tutar; yeniden nefes alma durumuna geçmeden, cihaz 15 saniye içerisinde çok hızlı bir şekilde tetkiki tamamlar. Akciğer bütünüyle tarandığı için kesit atlaması söz konusu değildir. Klasik tomografiye göre bir çok avantajı olan spiral tomografinin özellikle Toraks ve Batın taramalarında teşhis açısından değeri tartışılmaz. Günümüzde klasik tomografi kullanımı hızla azalmaktadır.

 • Öncelikle çocuk ve bebeklerde randevu verilmemektedir. Çünkü çocukların çekime girmeden önce uyutulması gerekiyor. Uyuma zamanları belli olmadığı için randevu verilmemektedir.
 • Hasta çekim için başvuru yaptığında öncelikle hastanın tanısına ve çekime göre damar yolundan kontrast madde verilip verilemeyeceğine bakılır. Bu konuda önce doktordan sonra teknisyenlerden yardım alınabilir.
 • Damar yolu açılması gerekirse hastayı damar yolu açtırmaya ilgili hastaneye yönlendirilmektedir.
 • Çocuklarda 8 yaşına kadar damar yolu açtırmak için gönderebilirsiniz. Ama 6 yaşından büyük çocukları teknisyenlere gösterip EGERAD personelinin açıp açamayacağını sorabilirsiniz.
 • Damar yolu açtırılıp hasta çekim merkezimize geldikten sonra çocuğun durumuna göre çekime uyutulmadan girerse çekimde durup durmayacağına bakılır. Özellikle BT çekimleri daha kısa ve daha az zahmetli olduğundan çekimi uyutulmadan denenebilir.
 • 8 yaş üzeri ise ikna yöntemi ile çekime alınabilir.
 • Eğer çocuk ısrarla çekime girmekten çekiniyorsa yaşına ve kilosuna uygun hesaplama doktorlarımıza yaptırılarak hasta yakınına eczaneden ilaç aldırılır.

!!! Bu ilaçların hesaplamasını her zaman doktorumuz yapmaktadır. Kesinlikle doktor bilgisi olmadan ilaç dozajı verilmemelidir. İlacın ismi Kloral Hidrat’tır ve çok uçucu bir ilaçtır. Hasta çekim yaptıracağı gün ilacı eczaneden almalıdır.

!!! Damar yolunu da çekim yaptıracağı gün açtırmalıdır. Damar yolu 1 gün geçtikten sonra tıkanabilir.

 • İlacı hasta size teslim ettikten sonra hastanın yaşına göre ağız yolundan veya hastanın makatından verilir. (Fitil gibi) 2-3 yaşına kadar kaba etinden, 3 yaş üstüne ise ağız yolundan ilacı vermek tercih edilmelidir.
 • İlacı makattan teknisyen verebilmektedir. Ağız yolundan verilirken de çocuğun sevdiği bir meyve suyu ya da gazlı olmayan içecek aldırılır. Çok az meyve suyunun içine hastanın ilacını ve toz şeker (1-2 tatlı kaşığı) koyup ilaç iyice eriyinceye kadar karıştırılır ve hastanın yakınına teslim edilir.
 • Hastaya dikkatlice ilaç içirilir ve çocuğun uyuması beklenir. Uyuyunca içerideki hasta çıkar çıkmaz çocuk çekime alınır. Fazla bekletilmemelidir. Çünkü ilaçların dozajları yüksek olmadığından hastanın uyanması olasıdır.
 • Hastanın çekimi başarı olur ise çocuk uyandırılır veya uyanana kadar merkezde bekletilir. Sonuç saati söylenir ve hasta uğurlanır. Eğer çocuk çekim esnasında uyandıysa 1 veya 2 defa daha ilaçsız şekilde uyutularak denenir. Ancak çocuk hala daha uyanıyorsa doktordan onay alınarak hasta ertesi gün tekrardan 24 saat geçtikten sonra randevu verilerek çekime yönlendirilir.
 • Kullanılacak kontrast madde aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

MR (MANYETİK REZONANS) :

MRG İLACI ADI                                                 CC                          CC                          CC

MAGNEVİST                                                     20                           15                           10

MULTİHANCE                                                   20                           15                           10

GADOVİST                                                         30                           15                           7,5

OMNİSCAN                                                       20                           15                           –

DOTAREM                                                         20                           15                           –

 

BT (BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ) :

BT İLACI ADI                                                      CC                          CC                          CC

IOMERON                                                          300/50                  300/100               300/200

                                                                              400/50                  400/100

ULTRAVİST                                                        300/50                  300/100

                                                                              370/50                  350/100

OMNİPAQUE                                                   270/50                  270/100

                                                                              300/50                  300/100

                                                                              350/50                  350/100

IOPAMİRO                                                        300/50                  300/100

                                                                              370/50                  370/100

 

Tek tetkikli çekimlerde                                IOMERON                           350/50 cc

2 veya daha fazla tetkikli

Çekimlerde                                                      IOMERON           400/100 cc + 350/50 cc

 

*** Batın çekimlerinde suya konulan ilaç 1,5 lt. suya 30 cc urografin olmalıdır.

*** Anjio BT çekimlerinde özellikle KARDİAK ANJİO BT’lerde 400/100 cc’lik ilaç kullanıyoruz

TETKİKLER

Tüm Abdomen/ Batın BT                                                                                                           6 saat AÇLIK

Üst Abdomen/ Batın BT                                                                                                                             6 saat AÇLIK

Anjiyo BT                                                                                                           8 saat AÇLIK ya da tamamen aç

Tüm Abdomen/ Batın MR                                                                          4 saat AÇLIK ya da tamamen açlık

Üst Abdomen/ Batın MR                                                                            4 saat AÇLIK ya da tamamen açlık

Entero Klizis MR                                                                                             8 saat AÇLIK ya da tamamen açlık

MRCP (MR Kolanjiopankreatikograft)                                                  8 saat AÇLIK ya da tamamen açlık

MR Ürografi                                                                                                                                      4 saat AÇLIK

MR Portografi                                                                                                 8 saat AÇLIK yada tamamen açlık

BT Ürografin                                                                                                                                      8 saat AÇLIK

Tüm Abdomen/ Batın USG                                                                                                          8 saat AÇLIK

Üst Abdomen/ Batın USG                                                                                                             8 saat AÇLIK

Hepatobiler USG (KC USG)                                                                                                           8 saat AÇLIK

Renkli Doppler USG (Üst karın bölgesi)                                                                                  8 saat AÇLIK

Uzaktan kumandalı dijital röntgen cihazı ile rutin tetkikler (akciğer, sinüs, omurga vb.) kısa sürede yapılabilmektedir. Alınan görüntüler dijital ortamda olduğu için klasik röntgen cihazlarında ortaya çıkan banyo hataları ve bunun sonucu filmin yeniden çekilmesi ve ilave radyasyon gibi sorunlar olmamaktadır.

Dijital röntgen cihazında yapılabilecek diğer bazı tetkikler şunlardır:

– Yemek borusu, mide-oniki bağırsak tetkikleri

– İnce ve kalın bağırsak (kolon) tetkikleri

– İntravenöz pyelografi (İlaçlı böbrek filmi)

– Volding sistografi (çocuklarda sık tekrarlanan idrar yolu enfeksiyonlarında mesaneden böbreğe idrar kaçağını saptama amacıyla)

– Histerosalpingografi (çocuğu olmayan kadınlarda yumurtalığa giden tüplerin açık olup olmadığını belirler).

– Fistülografi (özellikle makat çevresinde bulunan fistüllerin içerideki uzanımını saptamaya yönelik)

Röntgen yüzyıla yakın süredir tıbbi görüntüleme amacıyla kullanılmaktadır. Son yıllardaki önemi azalmış gibi görünse de özellikle akciğer ve kemik yapıların görüntülenmesinde hala birincil tanı yöntemidir. Diğer vücut bölgelerinde de bir çok amaçla kullanılmaktadır.

Yüzyıl içerisinde gelişmeler temel prensibi değiştirmemekle birlikte görüntü kalitesinin artmasına yardımcı olmuştur. Çekim sırasında alınan radyasyon dozunun azalması ve radyasyondan korunulması sağlanmıştır. Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler röntgeni dijital hale getirmiştir.

Böylece film tekrarı azalmıştır. Yazılım aracılığı ile de birçok filmde görüntü kalitesi artmıştır. Ayrıca CD ile taşınır ve bilgisayar ortamında işlenebilir hale gelmiştir.

Bu çekimde kullanılan ilaçlar aşağıdaki gibidir:

                                               ———————————————–

                                                               1 adet X-M 250 cc’lik

                                                                 1 adet ilaçlı kolon

                                                                    seti (ilaçlı)

Hasta kolon setini çekime gelirken yanında getiriyor.

X-M 250 cc’lik ilacı randevu verilen günden 1 gece önce;

*Akşam saat 17.00’de hasta 1 kase çorba, 2 dilim kepek ekmeği veya çok hafif bir kahvaltı yapıyor.

*Akşam saat 18.00’de X-M 250 cc’lik ilacın yarısını

*Akşam saat 19.00’da da X-M 250 cc’lik ilacın kalan yarısını içiyor.

*Gece 00.00’a kadar hasta sıvı alabilir. Su, çay, meyve çayı gibi. Gazlı bütün içeceklerden kaçınacak.

Bünyesinde gaz yapan bütün yiyecek ve içeceklerden içilmeyecek. Hasta eğer ki diyetine düzgün yapmazsa, randevu tarihinde geldiğinde bağırsakları yeterince temizlenmemiş olarak gözlemlenirse randevu ertelenir ve hatta bu ilaçları tekrardan kullanır. Eğer hastanın bünyesi gazlı ise “Metsil Tablet” kullanılabilir.

Hasta çekime gelmeden önceki gece 00.00’dan sonra hiçbir şey yenilip içilmeyecek. Hastaya randevu verirken skopi teknisyenine ve çekimi değerlendirecek olan doktora sorarak teyit alınız. Çekim yapılacak ilaçları yanında getirecek.

Çekim esnasında 2 kutu Radyobarit ya da 1 kutu EZ HD kullanıyoruz. Hasta çekime gelmeden bir gece önce saat 00.00’dan sonra hiçbir şey yiyip içmeyecek. Su, sigara dahil. Çoğunlukla sabah saatlerine randevu verilmesi gerekiyor. Ancak bu gibi tetkiklerde randevu için skopiyi çekecek olan teknisyene danışınız. ***.

Bu çekimde hastanın çok gerekli olmasa da aç gelmesi önemlidir. Randevu vermeye gerek yoktur. Skopi müsait olduğu takdirde veya dolu olsa dahi bekleterek hastayı alabiliyoruz.

Genellikle çocuklara istenilen bir tetkiktir. Ama kimi zaman yetişkinlerde de istendiği görülür. Bu çekim için hastaya uzman hemşire tarafından sonda takılması gerekmektedir. Hasta çekim için başvuru yaptıktan sonra anlaşmalı hemşirelerimizden randevu alınır. Hasta randevu saatinde gelir. Her yaşa farklı boylarda sonda kullanılır. Bunun için hemşireye danışabilirsiniz. Hastanın sonda işlemi bittikten sonra sonda yardımı ile hastaya ilaç verilir. (İlaç=IOMERON 370/50 cc). Çeşitli filmler alındıktan sonra işlem tamamlanır. Sonuçları radyologlarımız değerlendirir.

Bu çekimde hastanın rahim kanallarına bakılıyor. Anlaşmalı Kadın Doğum Uzmanı ile beraber yapılmaktadır. Hasta randevu için başvurur. Hastanın mutlaka adetinin bitiminde randevu alması gerekmektedir. Hasta adet bitiminde başvurduğunda onu takip eden ilk 3 gün içerisinde çekilmesi gerekmektedir. En ideal gün 2. Gündür. Kadın Doğum Uzmanından öncelikle randevu alınır ve hastaya bildirilir. Hasta çekim saatinde gelir, son kez lavaboya gönderilir. Çekime alınır. Teknisyen ve doktor her ikisi de çekim sonuna kadar ordadır. * Teknisyen ya da görevli çekim esnasında kullanılan aparatları temizler ve sterilizasyona hazır hale getirir. Sonuçları gene radyoloğumuz değerlendirir.

***Randevu verildikten sonra mutlaka randevu veren kayıt görevlilerine ve sorumlu teknisyene randevu gününü ve saatini bildiriniz.

Hastanın rahatsızlığı vücudunun herhangi bir kısmında ucunun nereye açıldığı bilinmeyen bir deliktir (fistül). Bu delikten bir feeding sonda yardımı ile girilip ilacı verilir. Bu ilaç skopide takip edilir ve nereye açıldığı gözlemlenir. İşlem yapılmadan önce veya hasta başvuru için geldiğinde mutlaka doktor ve teknisyenle beraber çekime ve randevu saatine karar verilir. Ücrete malzeme, ilaç dahildir.

IVP-IVÜ (INTRA VENÖR ÜRETROGRAFİ- INTRAVENÖR PYELOGRAFİ):

Bu çekimde kullanılan ilaçlar aşağıdaki gibidir:

                                                                               X-M 250 cc

                                                               Iomeron 300/50 cc

Bu çekimde hasta aynı Çift Kontrastlı Kolon Grafisinde olduğu gibi bir gece önceden diyet yapar. Aynı şekilde hasta bir gün sonraki randevusuna aç ve susuz, diyetini yapmış olarak gelir.

***Randevular çoğunlukla öğleden önceki saatlere verilmelidir.

Hasta diğer ilacı (Iomeron 300/50 cc) yanında getirecek.

Bu çekimde kullanılan ilaçlar aşağıdaki gibidir:

                                               X-M 250 cc

Hasta bu çekimde gene aynı şekilde Çift Kontrastlı Kolon Grafisinde ve IVP /IVÜ’de olduğu gibi diyetini bir gece önceden uygular. Hasta ertesi günü sabah saatlerinde (randevu vermeden olabilir.) çekime gelir. Sadece tek bir film çekilir. Ondan sonra hasta istediğini yiyip içebilir. Bazı durumlarda hastaların diyet yapmasına gerek duyulmayabilir. Bu durumda hasta aç ise direkt çekime alınabilir.

AYAKTA / YATARAK DİREKT BATIN GRAFİSİ:

Bu çekimlerde hastanın sadece aç olması yeterlidir.

ÇOCUKLARDA SKOPİK TETKİKLER :

Bu tetkiklerde ilaç dozajları ve çekimleri yetişkinlere göre daha farklıdır. Bu durumda bu şekilde bir hasta geldiğinde mutlaka doktordan bilgi alarak hastaya tarif ediniz.

KEMİK YAŞI FİLMİ :

Kemik yaşı hesaplamalarında hastanın el grafisi çekilir. Bu filmi kas-iskelet konusunda uzman doktorumuz hesaplama yaparak (bir çizelgeden yardım alırlar.) raporlandırır. Bu konuda diğer tetkik sonuç zamanından biraz daha uzun süre vermemiz gerekmektedir. Hasta kayıt yaparken mutlaka hastanın GG.AA.YYYY olarak doğum tarihi alınır. Tetkik ücreti biraz daha yüksektir.

KEMİK SURVEY:

Bu çekimle çok sık karşılaşılmaz. Çok nadir gelir. Uzun ve çok filmli bir tetkiktir. Fiyatlaması aşağıdaki gibidir:

ÇEKİM TÜRÜ                                                                                                                    ÜCRETİ

Kronial 2 Yönlü Grafisi                                                                                                  70.00 tl.

Dorsal 2 Yönlü Grafisi                                                                                                   70.00 tl.

LSV 2 Yönlü Grafisi                                                                                                         70.00 tl.

Servikal 2 Yönlü Grafisi                                                                                                70.00 tl.

Pelvis AP Grafisi                                                                                                              35.00 tl.

Bilateral Femur AP Grafisi                                                                                           70.00 tl.

Bilateral Tibia AP Grafisi                                                                                             70.00 tl.

Bilateral Düz AP Grafisi                                                                                                70.00 tl.

Bilateral Humerus AP Grafisi                                                                                     70.00 tl.

                                               *Sonuçlar en erken 1 gün sonra çıkar.

SKOLYOZ TETKİKİ :

Bu tetkikin özelliği kafa, servikal, torakalı ve lomber kısmının tek bir filmde gösterilmesidir. (Üst Bedenin).

Skolyoz tetkiki her zaman AP + LATERAL olarak 2 yönlü çekilir. Bu yönleri artabilir. Örnek olarak SAĞA BENDİNG (SAĞA EĞİLME) SKOLYOZ TETKİKİ gibi. Her yön tek bir filmdir. Her film tek tek ücretlendirilir.

ORTHORÖNTGENOGRAM (BACAK UZUNLUK GRAFİSİ- TELEMETRİK):

Aynı skolyoz tetkiki gibi bu filmde de tek bir filmde tek bir bacağı görüntüleyebiliyoruz. SAĞ ALT EKSTREMİTE ORTHORÖNTGENGENOGRAM- Sağ bacak uzunluk grafisi anlamına gelmektedir. Bu filmleri ve kasetleri diğerlerinden farklıdır. Öze kaseti var, ıslak banyo edilir.

X