DEXA (KEMİK DANSİMETRİSİ)

KEMİK DANSİTOMETRE

Osteoporoz (Kemik Erimesi) kemiklerde kalsiyum miktarının azalması sonucu oluşan bir tablodur Kemikler dayanıklılığını yitirerek kırılgan bir hal alır. Uzun süreçte vücutta şekil bozuklukları (kamburluk, uzun kemiklerde şekil bozukluğu vb.) kemik ağrıları ve en küçük bir travma sonucu kırıklar oluşur. Özellikle omurga ve kalça eklemi çevresinde oluşan kırıklar tedavi açısından da ciddi sorunlar oluşturmaktadır.

Kemik erimesi osteoporozun erken dönemde teşhisi ve karşılaştırılabilir ölçümlerle izlenmesi için geliştirilmiş olan kemik dansitometre sistemi osteoporoza bağlı kırık riskini belirlemede en doğru sonuç veren yöntemdir. Yüksek risk taşıyan menapoz dönemindeki kadınlar başta olmak üzere geniş kullanım alanı bulunan kemik yoğunluk ölçüm cihazı kemiklerin yapısında yer alan maddelerin yoğunluğunu ölçen bir yöntemdir. Bu yöntemle kemik madde kaybı (osteoporoz) saptanır.

Merkezimizde bulunan “Kemik Mineral Dansitometre” cihazı ile osteoporozun varlığı ve derecesi saptanabilmektedir. Tedavi sonrası bir önceki tetkik ile kıyaslama yapma ( tedaviye yanıt açısından) olanağı mümkündür.

  1. Primer (yaş, cinsiyet, sigara, aşırı alkol tüketimi gibi yaşam tarzına bağlı nedenler)
  2. Sekonder (hastalıklar ve ilaçlar) sonucu oluşan madde kaybı

Günlük hayatta bilgisayar kullanırken alınan radyasyon kadar X ışını kullanılır. Hiçbir yan etkisi yoktur.

Yaklaşık 15 dakika civarında yatarak yapılan bir işlemdir. Ağrı ve acı kesinlikle yoktur. Sadece kımıldamadan yatmak gerekmektedir.

Kemik kaybı riskinin yüksek olduğu, menopoz sonrası kadınlar için ilk çekim normal ise 3 yılda bir kontrol amaçlı çekimler önerilmektedir. Kemik kaybı söz konusu ise kontrol periyodunu tedaviyi yapan hekim belirleyecektir. Erkeklerde de kemik erimesi kuşkusu olan hastalarda yapılabilir.

Hiçbir ön hazırlık gerektirmemektedir, günün her saatinde çekilebilir.

X