DİREKT RÖNTGEN (GR)

DİREKT RÖNTGEN :

Bu tetkiklerde filmler tek yönlü, 2 yönlü, 3 yönlü ve 4 yönlü olarak çekilebilir. Eğer hastanın elinde belirli bir istek belgesi yok ise hastanın kırık, düşmeden dolayı incinme şikayeti ile geliyorsa her zaman için istenen bölge 2 yönlü olarak çekilir. Hastanın istek belgesi yok ise mutlaka rapor yazılır. Bu tetkiklerde sadece ortopediden gelen hastalara raporsuz teslim edilebilir. Bunun dışında bazı Nöroşirurji (Beyin Cerrahisi) Uzmanlarına da raporsuz teslim edilebilir.

A-P (Anterior- Posterior)                                                            Ön-Arka (Tek bir yöndür. Filmin önden

                                                                                                              arkaya olarak çekilmesini belirtmek için

                                                                                                              kullanılır.)

P-A (Posterior-Anterior)                                                             Arka-Ön

Lateral                                                                                                Yan

Fleksiyon                                                                                          Esneme

Ekstansiyon                                                                                      Gerilme

Tüm Abdomen/ Batın BT                                                                                            6 saat AÇLIK

Üst Abdomen/ Batın BT                                                                                                             6 saat AÇLIK

Anjiyo BT                                                                                                           8 saat AÇLIK ya da tamamen aç

Tüm Abdomen/ Batın MR                                                                          4 saat AÇLIK ya da tamamen açlık

Üst Abdomen/ Batın MR                                                                            4 saat AÇLIK ya da tamamen açlık

Entero Klizis MR                                                                                             8 saat AÇLIK ya da tamamen açlık

MRCP (MR Kolanjiopankreatikograft)                                                  8 saat AÇLIK ya da tamamen açlık

MR Ürografi                                                                                                     4 saat AÇLIK

MR Portografi                                                                                                 8 saat AÇLIK ya da tamamen açlık

BT Ürografin                                                                                                    8 saat AÇLIK

Tüm Abdomen/ Batın USG                                                                        8 saat AÇLIK

Üst Abdomen/ Batın USG                                                                          8 saat AÇLIK

Hepatobiler USG (KC USG)                                                                        8 saat AÇLIK

Renkli Doppler USG (Üst karın bölgesi

İle ilgili tetkiklerde)                                                                                      8 saat AÇLIK

X